:::
:::
*
Mục Hỏi - Đáp
Total1Pages, 15items Go to Pages Displaying: items
 1. 1.Hỏi: Làm thế nào để sửa đổi địa chỉ nhận tống đạt?

 2. 2.Hỏi: Làm thế nào để đổi ngày thẩm vấn?

 3. 3.Hỏi: Làm thế nào để xin cấp thêm giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi?

 4. 4.Hỏi: Sau khi nhận được lệnh xử phạt án treo, thì khi nào phải chấp hành những hạng mục do Kiểm sát viên yêu cầu?

 5. 5.Hỏi: Vụ án sẽ tiến triển ra sao sau khi được Kiểm sát viên đề nghị cho xét xử đơn giản?

 6. 6.Hỏi: Phải đến đâu để xin cấp chứng nhận kết thúc vụ án?

 7. 7.Hỏi: Làm thế nào để lĩnh nhận lại tiền bảo lãnh đã nộp trong khi điều tra, thẩm tra vụ án hình sự?

 8. 8.Hỏi: Trong trường hợp nào thì tiền bảo lãnh sẽ bị tịch thu?

 9. 9.Hỏi: Làm thế nào để xin chấp hành nộp tiền phạt thay thế tù giam?

 10. 10.Hỏi: Lao động công ích là gì?

 11. 11.Hỏi: Nếu bị bệnh hoặc tàn tật thì có được chấp hành hình phạt lao động công ích không?

 12. 12.Hỏi: Nếu đã được phê chuẩn cho nộp tiền phạt thay thế tù giam, mà sau đó lại không có khả năng nộp phạt, thì có được xin thay thế bằng chấp hành lao động công ích không?

 13. 13.Hỏi: Nếu đã được phê chuẩn cho chấp hành lao động công ích thay thế phạt tiền, mà sau lại có khả năng nộp tiền phạt, thì có được xin nộp phạt trở lại không?

 14. 14.Hỏi: Nếu Kiểm sát viên không cho phép bị cáo được chấp hành nộp tiền thay thế tù giam, mà bị cáo không đồng ý, thì phải làm thế nào?

 15. 15.Hỏi: Sau khi phán quyết có hiệu lực pháp lý, có thể đề nghị cấp thêm giấy phán quyết hình sự không? Nếu đã thi hành án xong, có thể xin cấp chứng nhận kết thúc vụ án không?

*
*
*