Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

การให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดี

  • Publication Date:
  • Last updated:2024-06-26
  • View count:1478

การให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดี

 

เวลาให้บริการ      08.00 – 17.30 น. ไม่พักกลางวัน ให้บริการประชาชน

 

รายการที่ให้บริการมีดังนี้

1. รับฟ้อง (สาร) ผู้ชำนาญการทำหน้าที่รับฟ้องและรับสาร

 

2. คืนเงินค้ำประกันทางอาญา 1.หลังจากได้รับแจ้งแล้ว ผู้ค้ำประกันสามารถนำใบแจ้ง บัตรประชาชน ตราประทับและใบเสร็จรับเงินที่จ่ายเงินค้ำประกันไปขอรับเงินคืนได้ที่ช่องบริการของศูนย์ได้ตลอดเวลทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการ  2.กรณีที่ผู้ค้ำประกันมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับแทน ควรนำบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (ทางศูนย์ให้บริการแบบฟอร์มฟรี) ใบแจ้ง ใบเสร็จรับเงินที่จ่ายเงินค้ำประกันและบัตรประชาชน ตราประทับของผู้รับแทน หลังจากอัยการอนุมัติแล้วจึงจะรับได้ กรณีที่จำนวนเงินคืนเกินหนึ่งแสนดอลลาร์ไต้หวัน ควรยื่นใบรับรองตราประทับของผู้ค้ำประกันด้วย หลังจากอัยการอนุมัติแล้วจึงจะรับได้ กรณีที่ผู้รับแทนมีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสหรือญาติโดยตรงที่บรรลุนิติภาวะของผู้ค้ำประกัน สามารถนำสำเนาทะเบียนบ้านไปแทนใบรับรองตราประทับ  3.เลือกใช้วิธีโอนเงินคืนให้ ผู้ค้ำประกันมอบบัญชีธนาคาร ก็จะโอนคืนให้

 

3. คืนทรัพย์สินที่ถูกยึด  หลังจากที่ผู้รับแจ้งได้รับแจ้งคืนของกลาง ให้นำบัตรประชาชนและใบแจ้งมารับคืน

 

4. จ่ายค่าเดินทางประจำวันให้พยาน ผู้เชี่ยวชาญ และล่าม หลังจากที่พยานมาให้การเป็นพยานตามหมายเรียกศาลแล้ว ให้นำใบคำร้องของเบิกค่าเดินทางประจำวันของพยานที่ออกโดยอัยการศาลดังกล่าว พร้อมทั้งใบเบิกมาขอเบิกค่าเดินทางได้ที่ศูนย์ฯ

 

5. เรียกเก็บค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  ค่าประกันทางอาญา และการระวางโทษที่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าปรับแทนการจำคุก ต่างต้องชำระที่ช่องชำระเงินคลังศูนย์

 

6. เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดีและบริการทางกฎหมาย

1. ศูนย์บริการประชาชนของทางศาลฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกทำหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดีโดยเฉพาะ 1 ท่าน กรณีที่ต้องการทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี คดีได้พิจารณาตัดสินหรือยังหรือต้องการความช่วยเหลือต่อผลของการฟ้องร้องคดี มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี สามารถเดินทางมาสอบถามเจ้าหน้าที่บันทึกที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดีด้วยตนเองหรือโทรศัพท์สอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ (04)2223-0921

 

2. ศูนย์บริการประชาชนได้จัดทำตัวอย่างการฟ้องร้อง แบบฟอร์มใบคำร้องและใบคำร้องขอเบิกค่าชดเชยสำหรับผู้เคราะห์ร้าย ให้บริการประชาชนนำไปใช้ฟรี

 

3. ช่วยประชาชนกรอกแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

7. ออกใบรับรองการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติม ผู้ยื่นคำร้อง(ควรเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์รับมรดก)นำต้นฉบับและสำเนาหลักฐานที่ต้องการออกใบรับรองการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติมและบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้ตายไปกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอออกใบรับรองเพิ่มเติมที่ศูนย์ ทางศูนย์จะออกใบรับรองให้หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร

 

8. ติดต่อสอบถามรายการอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามรายการอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่บันทึกให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดี สำหรับบุคคลที่เดินเหินไม่สะดวก สามารถโทรศัพท์ (04) 22232311 ต่อ 5806 เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการท่าน

Go Top