Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

ศูนย์บริการประชาชน

 • Publication Date:
 • Last updated:2023-12-22
 • View count:690

ศูนย์บริการประชาชน(為民服務中心)

 

เวลาบริการ  จันทร์ – ศุกร์ เช้า 08.30 น. ถึงเย็น 17.30 น. ไม่พักกลางวัน ให้บริการประชาชนตลอดชั่วโมงทำงาน

โทรศัพท์ศูนย์บริการประชาชน  (04) 2223-0921

                                                  (04) 2223-2311 ต่อ 5806

 

โทรสารศูนย์บริการประชาชน  (04) 2220-1037

 

ที่อยู่ศูนย์บริการประชาชน  รหัสไปรษณีย์ 403601 ไถจงซื่อซีชวี จื้ออิ๋วลู่อีต้วน จิ่วสืออีเฮ่า

 

อีเมล์รับความคิดเห็นของประชาชน tccmail@mail.moj.gov.tw

 

 

รายการให้บริการมีดังนี้ โปรดเลือกใช้บริการ

1. รับสำนวนฟ้อง(สาร)

มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะรับสำนวนฟ้องรับสาร

 

2. ่ายเงินค้ำประกันอาญา

1. หลังจากผู้ค้ำประกันได้รับแจ้งแล้ว ให้นำใบแจ้งรับคืน บัตรประชาชน ตราประทับและ ใบเสร็จที่ชำระเงินเดิมไปติดต่อรับคืนได้ที่ช่องบริการช่องเดียวเบ็ดเสร็จของศูนย์ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

2. ผู้ค้ำประกันมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน ควรเตรียมบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (ทางกรมมีแบบฟอร์มตัวอย่างไว้ให้บริการฟรี) ใบแจ้ง ใบเสร็จ การชำระเงินเดิมและบัตรประชาชน ตราประทับของผู้รับแทน และรับได้หลังจาก อัยการตรวจอนุมัติแล้ว กรณีที่จำนวนเงินเกินหนึ่งแสนดอลลาร์ไต้หวัน ควรแนบ ใบรับรองตราประทับ และรับได้หลังจากอัยการตรวจอนุมัติแล้ว กรณีที่ผู้รับแทน เป็นคู่สมรสหรือญาติสายเลือดโดยตรงที่ บรรลุนิติภาวะของผู้ค้ำประกัน สามารถใช้ สำเนาทะเบียนบ้านแทนใบรับรองตราประทับ

3. เลือกวิธีคืนด้วยการโอนเข้าบัญชี ให้ผู้รับเงินค้ำประกันมอบหมายเลขบัญชีธนาคาร โอนเงิน ก็จะโอนเข้าบัญชี

 

3. คืนของที่ถูกยึด

หลังจากผู้ได้รับแจ้งได้รับแจ้งคืนของที่ถูกยึดแล้ว ให้นำบัตรประชาชนและ ใบแจ้งมารับคืน

 

4. จ่ายค่าเดินทางให้พยาน ผู้เชี่ยวชาญ และล่าม

หลังทางกรมเรียกมาเป็นพยานแล้ว ให้นำใบเบิกค่าเดินทางประจำวันของพยาน ที่อัยการศาล ออกให้มารับเงินค่าเดินทางที่ศูนย์

 

5. เรียกเก็บค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

งินค้ำประกันอาญา ค่าปรับ และค่าปรับแทนการจำคุกต่างต้องชำระที่ช่องชำระเงิน คลังชาติของศูนย์

 

6. กี่ยวกับการให้คำปรึกษาในการฟ้องร้องและบริการทางกฎหมาย

1. ศูนย์บริการประชาชนของทางศาลฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกทำหน้าที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดีโดยเฉพาะ 1 ท่าน กรณีที่ต้องการทราบเกี่ยวกับความ คืบหน้า ของคดี คดีได้พิจารณาตัดสินหรือยังหรือต้องการความช่วยเหลือต่อผลของ การฟ้องร้องคดี มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี สามารถเดินทางมาสอบถาม เจ้าหน้าที่บันทึก ที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดีด้วยตนเองหรือโทรศัพท์ สอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ (04)2223-0921

2. ศูนย์บริการประชาชนได้จัดทำตัวอย่างการฟ้องร้อง แบบฟอร์มใบคำร้องและ ใบคำร้องขอเบิกค่าชดเชยสำหรับผู้เคราะห์ร้าย ให้บริการประชาชนนำไปใช้ฟรี

 

7. ออกใบรับรองการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติม

ผู้ยื่นคำร้อง(ควรเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์รับมรดก)นำต้นฉบับและสำเนาหลักฐานที่ต้องการ ออกใบรับรองการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติมและบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้ตายไปกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอออกใบรับรอง เพิ่มเติมที่ศูนย์ ทางศูนย์จะออกใบรับรองให้หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสาร

 

8. ติดต่อสอบถามรายการอื่นๆ

สามารถติดต่อสอบถามรายการอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่บันทึกให้คำปรึกษาการฟ้องร้องคดี สำหรับบุคคลที่เดินเหินไม่สะดวก สามารถโทรศัพท์ (04) 22232311 ต่อ 5806 เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการท่าน

 

9. การบริการทุกอย่างของทางศูนย์จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น โปรดอย่าหลงเชื่อ คำพูดของผู้อื่นแล้วชำระค่าธรรมเนียม เพราะท่านอาจถูกหลอกได้

 

10. โทรศัพท์สายด่วนกรณีฉุกเฉิน

สายด่วนป้องกันการถูกลวงทรัพย์ 165
สายด่วนแจ้งเหตุขัดขวางความปลอดภัยของสาธารณะ 110
สายด่วนคุ้มครองสตรีทั่วประเทศ 113
สายด่วนแจ้งเหตุทางทะเล 118
สายด่วนกู้ภัย 119
สายด่วน 0800770885
สายด่วนติดสินบนการเลือกตั้ง 0800024099
สายด่วนศูนย์บังคับการสั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแห่งชาติ 0800077795
สายด่วนหางานและเงินช่วยเหลือผู้ตกงาน 0800777888

 

Go Top