Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

ยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงวันขึ้นศาล

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:1116

ยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงวันขึ้นศาล

 

รายละเอียดที่ยื่นคำร้อง  กรณีที่มีเหตุผลเพียงพอที่ต้องเปลี่ยนแปลงวันขึ้นศาลตามที่อัยการนัดหมาย

 

ผู้ยื่นคำร้อง  ผู้ที่ได้รับหมายศาล

 

วิธียื่นคำร้อง  ยื่นสำนวนหนังสือ(ระบุประเภทกู่และหมายเลขคดี) ชี้แจงเหตุผลหรือยื่นหลักฐานที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันที่

 

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ  ควรยื่นหลักฐานที่สามารถยืนยันเหตุผลที่ระบุ (กรณีที่ยื่นดำเนินการทางโทรศัพท์ ควรแนบหลักฐานสำหรับตรวจสอบแล้วส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมกับระบุหมายเหตุหมายเลขคำร้องที่ระบบตอบกลับ)

 

ระยะเวลายื่นคำร้อง  ยื่นก่อนวันนัดหมาย

 

ระยะเวลารับคำร้อง  รับคำร้องตลอดเวลาทำการ

 

มาตรฐานการตรวจสอบและผลการดำเนินการ  อัยการทำการพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งให้ทราบทางสารหรือแจ้งหมายศาลให้ทราบใหม่

Go Top