Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

การบริการของสถาบันคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม

  • Publication Date:
  • Last updated:2024-06-26
  • View count:1022

การบริการของสถาบันคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม

 

1. เรียกร้องค่าชดเชยเหยื่ออาชญากรรม

(1)     เหยื่ออาชญากรรมที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

การบาดเจ็บสาหัสจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 10 วรรค 4 กล่าวคือ สูญเสียสมรรถภาพการมองเห็น การฟัง การพูด การลิ้มรส การดมกลิ่น หรือแขนขา และอวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งอาการบาดเจ็บส่วนอื่นของร่างกายหรือสุขภาพที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้หรือรักษายาก

 

(2) ญาติของเหยื่ออาชญากรรมที่เสียชีวิต

   1. ลำดับญาติของผู้เสียชีวิตกำหนดดังนี้

(1) บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร

(2) ปู่ย่าตายาย

(3) หลาน

(4) พี่น้อง

2. ญาติในข้อ 2, 3, 4 ข้างต้น จำกัดว่าต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของเหยื่ออาชญากรรม

3. กรณีที่บุคคลในรายการที่ 2 เป็นผู้กระทำให้เหยื่ออาชญากรรม หรือญาติลำดับก่อนหน้า ลำดับเดียวกันเสียชีวิตโดยมีเจตาหรือด้วยความประมาทก็ตาม จะไม่อยู่ในขอบเขตของการคุ้มครอง

 

(3) เหยื่ออาชญากรรมที่ถูกข่มขืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมมาตรา 3 วรรค 2 ว่าด้วย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากพฤติกรรมการข่มขืน

 

2. ให้บริการ นอกเหนือจากเหยื่อและญาติของเหยื่อที่ระบุข้างต้น

(1) ผู้ประสบภัยที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครองครัวและการค้ามนุษย์

(2) ผู้ประสบภัยคือเด็กและเยาวชน

 

3. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

 

4. ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

 

5. ทุนฉุกเฉิน ทุนการแพทย์ ทุนการศึกษา เป็นต้น

 

6. จัดให้มีที่พักลี้ภัย

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมไต้หวัน สาขาไถจง

 

โทรศัพท์ (04) 224-7764 หรือ (04) 2223-2311 #5516

 

อีเมล์ cvpa09@mail.moj.gov.tw

 

โทรศัพท์โทรฟรี 0800-005850

Go Top