Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

เรียกร้องค่าชดเชยเหยื่ออาชญากรรม

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:1730

เรียกร้องค่าชดเชยเหยื่ออาชญากรรม

 

1. ค่าชดเชยเหยื่ออาชญากรรมคือพระราชบัญญัติคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมที่ประเทศชาติกำหนดขึ้น ชดเชยค่าเสียหายให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต (รวมถึงเจตนากระทำผิดและประมาท) ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเหยื่อที่ถูกข่มขืนอันเนื่องมาจากการพฤติกรรมการกระทำผิดทางอาญา

 

2. ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอค่าชดเชยเหยื่ออาชญากรรม

กรณีเสียชีวิต   ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเป็นอันดับแรกคือบิดามารดา คู่สมรสและบุตรของผู้ประสบภัย

กรณีบาดเจ็บสาหัส   ผู้ประสบภัยเป็นผู้ยื่นคำร้อง

กรณีถูกข่มขืน   ผู้ประสบภัยเป็นผู้ยื่นคำร้อง

 

3. จะยื่นคำร้องขอเงินได้ที่ไหน?

ยื่นคำร้องที่คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยเหยื่ออาชญากรรมประจำสำนักงานอัยการท้องถิ่นที่เกิดเหตุ

ขอความช่วยเหลือจากสถาบันคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมทุกสาขา

 

4. การยื่นคำร้องขอเบิกค่าชดเชย ควรยื่นคำร้องภายในสองปีนับจากวันที่ทราบว่ามีเหยื่ออาชญากรรมหรือภายในห้าปีนับจากวันที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

 

 

5. ยื่นคำร้องจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

หลักฐานการเกิดเหตุ

(1) เช่น ตัดข่าวหนังสือพิมพ์ ใบรับรองการเกิดอุบัติเหตุการจราจร สำนวนฟ้องร้อง คำพิพากษา ฯลฯ

หลักฐานผลการบาดเจ็บของเหยื่อ

(1) บาดเจ็บสาหัส   ใบรับรองแพทย์ บัตรคนพิการ

(2) เสียชีวิต  ใบรับรองการชันสูตรพลิกศพที่ออกโดยอัยการ

หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์

(1) ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้ยื่นคำร้อง

Go Top