Go To Content
:::

Website thông tin toàn cầu của Viện kiểm sát địa phương Đài Trung

:::

Khu vực quản lý

  • Publication Date:
  • Last updated:2024-06-25
  • View count:3979

Khu vực quản lý

Các khu vực thuộc phạm vi quản lý của Viện kiểm sát chúng tôi bao gồm:
Thành phố Đài Trung(臺中市)

Ø 中區、東區、西區、西屯區、南區、南屯區、北區、北屯區
Ø  Khu Giữa, khu Đông, khu Tây, khu Tây Đồn, khu Nam, khu Nam Đồn, khu Bắc, khu Bắc Đồn.
Ø 大里區、豐原區、太平區、大甲區、清水區、梧棲區、沙鹿區、東勢區、潭子區、霧峰區、烏日區、新社區、和平區、大肚區、龍井區、大雅區、后里區、外埔區、大安區、神岡區、石岡區
Ø  Khu Đại Lý, khu Phong Nguyên, khu Thái Bình, khu Đại Giáp, khu Thanh Thủy, khu Ngô Lầu, khu Sa Lộc, khu Đông Thế, khu Đàm Tử, khu Vụ Phong, khu Ô Nhật, khu Tân Xã, khu Hòa Bình, khu Đại Độ, khu Long Tỉnh, khu Đại Nhã, khu Hậu Lý, khu Ngoại Phố, khu Đại An, khu Thần Cương, khu Thạch Cương.

Go Top